4S Service og samferdsel med studiekompetanse

I nært samarbeid med lokalt næringsliv kan Elverum videregående skole tilby et unikt opplæringstilbud i Innlandet.

Service og samferdsel med studiekompetanse er et fireårig løp, som gir store valgmuligheter, både underveis i utdanningen og etterpå.

Opplæringen kombinerer teori og praksis på en motiverende og lærerik måte, som vil gjøre deg attraktiv i arbeidsmarkedet.

Hvem passer 4S for?

For å lykkes som elev på 4S, må du være motivert for å gjøre en innsats både skolefaglig og ute i arbeidslivet samtidig. Tilbudet er åpent for elever fra hele Innlandet.

3-i-1

Opplæringen kan gi deg tre viktige fordeler på vei mot videre utdanning og arbeid:

  • Studiekompetanse
  • Fagbrev
  • Arbeidslivserfaring

Teori og praksis

4S legger opp til en annerledes hverdag, hvor vi kombinerer utdanning på skolen og praksis/læretid ute i arbeidslivet. Du er både elev og lærling samtidig, og får lønn allerede fra andre halvår på Vg1.

År

Dager i skole

Dager i bedrift/lære

Vg1

4

1

Vg2

3

2

Vg3

3

2

Vg4

0

5

Fagbrev

Ut fra dine interesser velger du mellom:

  • Reiselivsfaget
  • Salgsfaget

Fleksibilitet i opplæringsløpet

  • Etter Vg1 kan du søke deg over til ordinær Salg og reiseliv Vg2. Det er også mulig å gå over til studiespesialisering ved å ta tilleggsfag.
  • Etter Vg2 kan du søke ordinær lære­plass i to år.
  • Etter Vg3 kan du avslutte med studie­kompetanse.
  • Etter Vg4 har du både fagbrev og studiekompetanse.

Slik søker du

Til toppen