Bærekraft på Vg1 Salg, service og reiseliv

Elevene har jobbet med temaet bærekraft, og har hatt særlig fokus på produksjon og overforbruk av tekstiler.

For å knytte bærekraft opp mot programfagene sine, har de i faget Markedsføring og innovasjon gjennomført en markedsundersøkelse for Namibiabutikken i Elverum. Undersøkelsen hadde som mål å finne ut om ungdom er opptatt av gjenbruk, og om de har kjennskap til Namibiabutikken. Klassen gjennomførte undersøkelsen digitalt blant elevene på Elvis, og i etterkant har de levert en rapport til Namibiaforeningen.

I undersøkelsen fant 1SSR ut at de fleste av ungdommene kjente til Namibiabutikken, men at svært få hadde handlet der. De så også at ungdom generelt er opptatt av gjenbruk, og at mange kjøper/får brukte tekstiler gjennom ande kanaler som for eksempel Tise og venner/familie. Ungdom er også opptatt av at Namibiabutikken støtter ulike prosjekter i Namibia, og mange kan i fremtiden tenke seg å levere brukt tøy der.

Konklusjonen på markedsundersøkelsen er at Namibiabutikken har en stor målgruppe de så langt ikke har nådd ut til, og at de her er et stort potensiale for å nå ut til en gruppe som forbruker mye tekstiler.1SSR - Klikk for stort bilde