Elevundersøkelsen

Si hva du mener om læring og trivsel på skolen.

Vi vil vite hva som er status for skolen

Skoler og statlige utdanningsadministrasjon ønsker å analysere og utvikle læringsmiljøet på skolene. Resultater publiseres på nettsiden skoleporten.udir.no.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Undersøkelsen gjøres på PC. Den er helt anonym, og du får en tilfeldig kode du kan logge på med. Det er frivillig for elever å delta. Du kan starte en undersøkelse, og hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på.

Personvern

Når du svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret opplysninger om deg. Utdanningsdirektoratet behandler informasjonen etter gjeldende personvernregelverk. Du oppgir ikke navn eller personnummer til svarene dine i Elevundersøkelsen, og det vil være svært vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen.

Har du spørsmål?

Spør læreren din. Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelser. Spørsmål om personvernet i undersøkelsen kan rettes til

Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post: personvernombud@udir.no

Klager

Om du er misfornøyd med Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger i forbindelse med Elevundersøkelsen, skal du kontakte Datatilsynet. Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider:

https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet:

Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO
Telefon: + 47 23 30 12 00
E-post: post@udir.no
Internett: www.udir.noElevundersøkelsen - Klikk for stort bildeElevundersøkelsen Robert Weischer

Til toppen