Fagdag i Gutulia nasjonalpark

Fredag 16. september var Biologi 1-gruppene på ekskursjon i Gutulia nasjonalpark.

Overnatting i telt

Elever og lærere dro opp torsdag kveld og teltet ved Gutulisjøen. Fredag gikk turen innover mot Gutulisetra, hvor de ble tatt imot av guider, bål og kaffe.

Gutulisetra - Klikk for stort bildeGutulisetra Elverum vgs.

En koselig kveldsstund foran bålet - Klikk for stort bildeEn koselig kveldsstund foran bålet Elverum vgs.

Vern av naturområder

Liene i dette området er preget av gammel furu- og granskog. Elevene lærte om seterdrift, sørsamisk reindrift, dyreliv, fugleliv, blomster, lav, mose og betydningen av å verne naturområder.  

Bålstund på Gutulisetra - Klikk for stort bildeBålstund på Gutulisetra Elverum vgs.

Telt ved Gutulisjøen  - Klikk for stort bildeTelt ved Gutulisjøen Elverum vgs.

En sosial, lærerik og kul fagdag!