Foreldremøter på Vg1 og Vg2 9. november.

Temaet er rus i ungdomsmiljøet i Elverum.

Informasjonsmøter i skolens auditorium

Med utgangspunkt i medieoppslag den siste tida og hendelser i miljøet på og rundt skolen, ønsker vi å møte dere foresatte. Vi ber om at dere prioriterer å delta på dette. Husk at dere er fortsatt er viktige bidragsytere i ungdommenes liv.

Møtet for foresatte på Vg1 starter kl. 17.

Møtet for foresatte på Vg2 kl. 19.

Møtet er beregnet å vare én time.

Agenda

1. Rektor ønsker velkommen.

2. Politiet informerer om ungdomsmiljøet og forekomst av rus i Elverum.

3. Kommunens ruskonsulenter informerer om rusmidler, spor, tegn og rusatferd.

4. Helsetjenesten informerer om hva man gjør med en eventuell bekymring. Hvem kan man henvende seg til, og hvordan snakker man med egne ungdommer?

 

Dette er en viktig tematikk, som vi må samarbeide om.

Hjertelig velkommen!

null - Klikk for stort bilde Innlandet fylkeskommune