Grønt nivå fra mandag 17. januar

Det betyr at alle skal tilbake på skolen, og vi drifter som normalt.

Siden smitten er rekordhøy, er det fremdeles viktig å overholde smittevernet. Det gjelder særlig kontaktreduserende tiltak, avstand, bruk av munnbind og jevnlig testing. 

Selvtester leveres ut gratis til den enkelte elev på skolen. Skolen vurderer når det er behov for at hele klassen skal få utdelt tester. 

Hvis du tester positivt, vil ikke kommunens team nå drive smittesporing. Du skal selv melde fra til din kontaktlærer. Det er også du som skal informere dine nærkontakter. Hvis du bor sammen med noen som tester positivt, har du plikt til karantene i 10 døgn. Det finnes noen unntak fra dette kravet hvis du har hatt korona, har fått oppfriskningsdose og/eller tester deg hver dag. Hvis du er nærkontakt av en smittet i klassen, er du ikke i karantene. Det anbefales at du tester deg på dag tre og fem etter kontakt.

Alle som har symptomer på sjukdom skal uansett være hjemme. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus. 

Skolen har tett samarbeid med kommunelegen omkring utviklinga framover. Med åpningen nå forventes det en ytterligere økning i smitte i perioden januar til mars. Det vil derfor fortsatt kunne bli endringer i driftsnivå på skolen. 

Dugnaden er ikke over enda. Det er viktig at vi alle tar ansvar og følger anbefalte retningslinjer. Takk for at du bidrar!
grønn elvis - Klikk for stort bilde

Til toppen