Hei alle sammen!

Som ny rektor ved ELVIS ønsker jeg å sende en hilsen til elever, foresatte, ansatte og andre med tilknytning til skolen. 

En annerledes start

Nytilsatt rektor på Elverum videregående skole, Einar Moan - Klikk for stort bildeNytilsatt rektor på Elverum videregående skole, Einar Moan Privat Koronasituasjonen vi alle står i, gjør at min oppstart ved skolen blir litt annerledes enn den ellers ville blitt.

Jeg setter stor pris på fysiske møter, og å lære mennesker å kjenne gjennom disse. Dette er det dessverre begrensninger på i disse dager, men forhåpentligvis vil dette normalisere seg gradvis i tiden fremover. 

Fantastiske resultater

Elvis har fantastiske resultater på sitt arbeid med elevene. Dette arbeidet utføres av dyktige og dedikerte ansatte i samarbeid med hver enkelt elev.

Såpass bra er resultatene ved ELVIS, at vi med stor sikkerhet kan si at en elev som starter på Elvis har større mulighet for å fullføre og bestå videregående opplæring, enn ved oppstart ved en annen videregående skole i landet. 

Viktig å fullføre og bestå

For dere elever, er det viktigere enn noen gang tidligere å fullføre og bestå videregående opplæring. Ved å fullføre og bestå, ligger de aller fleste muligheter åpne for dere.

Noen av dere tenker at dere skal videre på universiteter og høgskoler, på lærlingeløp og fagbrev, jobb, førstegangstjeneste eller andre muligheter som finnes der ute. Uansett vil god innsats og fullføring av videregående skole være noe du vil få nytte av, og å være stolt av.

Det er dessverre færre muligheter ved å ikke fullføre og bestå opplæringen. Skolen skal legge best mulig til rette for at alle skal ha mulighet for å fullføre og bestå, men det kreves også en innsats fra hver enkelt. 

Godt samarbeid på alle nivåer verdsettes høyt, og er viktig for at vi skal lykkes best mulig med en god skolehverdag for alle.

Informasjon fra skolen

Informasjon fra skolen, blant annet om koronasituasjonen og andre aktuelle nyheter, vil jevnlig oppdateres på skolens hjemmeside. Informasjon til elever gis i hovedsak fra aktuelle faglærere og kontaktlærere.

Ikke nøl med å ta kontakt med aktuelle personer ved skolen ved eventuelle spørsmål.

Ønsker dere alle lykke til med innspurten av skoleåret!

Stå på!

Vennlig hilsen
Einar Moan,
rektor 

Til toppen