Informasjon til elever og foresatte, tirsdag 25.mars

Vedtak om stengte skoler forlenges til og med 13.april

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget.

Mer informasjon om stenging av skoler finner dere på Udirs nettsider.

Hjemmeskole fortsetter

I praksis betyr dette at nettundervisning som skolen har hatt siden 12.mars, fortsetter fram til påske, og perioden kan bli forlenget.

Eksamen

Vi vet ikke så mye om eksamen enda. Dette er det Udir skriver om eksamen på sine sider i dag:

«Hvis vi må avlyse vårens eksamen på grunn av korona-viruset, vil elevene likevel få vitnemål.

Når det gjelder eksamen for privatister, jobber vi med dette og vil komme tilbake til dette så snart som mulig».

 

Lykke til med hjemmeskolen!

 

Med hilsen fra ledelsen på skolen

Til toppen