Koronainformasjon 24. mai

Elever fra Hamarregionen skal inntil ny beskjed blir gitt holde seg hjemme (Hamar, Ringsaker, Stange og Løten)

På bakgrunn av det pågående smitteutbruddet i Hamarregionen er følgende beslutninger tatt for ansatte og elever på ELVIS inntil ny beskjed blir gitt. Beslutningene er gjort i samråd med kommunelegen i Elverum:


Elever fra Hamarregionen skal inntil ny beskjed blir gitt holde seg hjemme. Dette på grunn av at smitten hovedsakelig er blant yngre voksne. Elevene skal være tilgjengelige på Teams når skoledagen begynner Tirsdag 25. mai


Ansatte bosatt i Hamarregionen skal møte på jobb utføre undervisningen for så å reise hjem og holde seg i ro. Bakgrunnen for at ansatte fra denne regionen må på jobb på tross av forskrift om hjemmekontor, er at denne forskriften gjelder ikke når tilbud ikke kan opprettholdes, som i denne sammenheng vil være undervisningen på skolen

Presiserer at Hamarregionen er kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten.

Hamar,Ringsaker,Stange og Løten - Klikk for stort bildeHamar,Ringsaker,Stange og LøtenIgjen er gode smittevernrutiner viktig! Dette vet vi virker hvis de blir fulgt godt opp!

Til toppen