Ny valgvinner på Elvis: For framtiden

Vg1ST har laget sine egne partiprogram og gjennomført en tøff valgkamp.

Som en del av faget samfunnskunnskap har klassene jobbet med temaene demokrati, politikk og stortingsvalg. Siste oppgave var et gruppearbeid hvor elevene laget sitt eget partiprogram og statsbudsjett. Deretter fulgte en valgkamp mellom klassens partier, før selve valget av en vinner.

Klassenes vinnerpartier møttes i auditoriet til en avsluttende paneldebatt med resten av trinnet til stede. Det ble kjapp replikkveksling og god stemning da Frihetspartiet, Det konservative broderskapet, For framtiden og Folkets parti diskuterte temaer som helse, skole og miljø. Debattleder Jakob styrte ordskiftet med kyndig hånd, og sørget for at politikerne måtte svare på spørsmål om både lokale og nasjonale saker.

Partiene gjorde en fin figur, og publikum kunne gjenkjenne retoriske grep vi også har hørt i stortingsvalget. Det lover godt at framtidas beslutningstakere underbygger argumentene sine, stiller hverandre saklige spørsmål og lar sine meningsmotstandere snakke ferdig uten å avbryte.valgdebatt - Klikk for stort bilde