Rettssak på Vg3 ST

Rettslære 2-elevene inntok tingretten, iførte seg kapper og gjennomførte flere virkelighetstro rettssaker.

I dette programfagsprosjektet jobbet elevene i grupper som laget sitt eget case. Det betyr at de diktet opp en konflikt knyttet til området avtalerett der to parter skulle møte hverandre i retten. Casene handlet om huskjøp og arvestrid. Gruppene forberedte seg godt på eget case, og de ulike rollene i rettssalen ble fordelt på forhånd. Hver sak hadde både dommer, saksøker/saksøkt, advokater og vitner. Da selve rettssaken skulle gjennomføres, fikk klassen låne Tingrettssalen i Elverum. Opplevelsen av å delta i en realistisk rettssak ble enda sterkere da "dommere" og "advokater" låne kapper der. Elevene tok skuespillet på alvor, og leverte både drama og tårevåte historier fra vitneutsagn. Elevene syntes sjøl det var artig at de, trass i grundige felles forarbeid, klarte å overraske hverandre i vitneboksen.

Elevene Vegard, Sebastian og Stine forteller at de har vært med på en rettssak på Hamar, og de mener prosjektet gjør faget mer virkelighetsnært. En rettssak er nok gjerne ganske annerledes enn slik det framstilles i filmer og serier. Samtidig er det morsomt og motiverende å få en slik oppgave. Elevene sier at for den som tenker å studere rettsvitenskap, er det fint å bli kjent med fagområdet, språket og tankegangen allerede på videregående. 

Saksøkte Elias og med sin forsvarer Vegard - Klikk for stort bildeSaksøkte Elias og med sin forsvarer Vegard

Retten er satt i Østre Innlandet tingrett - Klikk for stort bildeRetten er satt i Østre Innlandet tingrett

Til toppen