Samarbeid med Høgskolen i Innlandet

Vg3 Helsesekretær har hatt besøk av bioingeniørstudenter fra Hamar.

Tverrprofesjonelt samarbeid

Dette er et tverrprofesjonelt samarbeid (TPS) slik at yrkesgruppene som skal samarbeide i yrkeslivet blir kjent med hverandre og hverandres kompetanse.

Helsesekretærene

Helsesekretærene demonstrerte og hjalp bioingeniørstudentene i å utføre blodtrykk, telle puls, respirasjon og utføre EKG. Dette er prosedyrer som helsesekretærer utfører i primærhelsetjenesten, og som bioingeniørstudentene lærer teoretisk i emnet anatomi og fysiologi.

Bioingeniørene

Bioingeniørstudentene bidro med kunnskap og gjennomføring av ABO – blodtyping. Blodprøvetaking er en viktig del av arbeidsoppgaver for begge profesjoner, så blodprøvetaking av sengeliggende pasienter på morgenrunde i en sykehusavdeling var et case de gjennomførte, herunder elektronisk rekvirering av blodprøver.

Samarbeidet fortsetter

Senere i høst vil helsesekretærelevene komme på et tilsvarende besøk til Høgskolen Campus Hamar og treffe de samme studentene igjen.Tverrprofesjonelt samarbeid mellom helsesekretærer på Elvis og bioingeniørstudenter på INN - Klikk for stort bildeTverrprofesjonelt samarbeid mellom helsesekretærer på Elvis og bioingeniørstudenter på INN Else-Berit Stenseth