Temadag for russen på Elvis

Russestyret satte rus, trafikk, valg og konsekvenser på dagsorden.

Målet for dagen var å legge grunnlag for en så fin og trygg russetid som mulig. 

Politiet og Vinmonopolet

Programmet for temadagen besto av et foredrag med politiet, som oppfordret russen til å ta vare på hverandre. Vinmonopolet deltok også, og de snakket om alkohol og konsekvenser av alkoholbruk.  

Trygg Trafikk

Videre fikk russen besøk av Gunn Knappe, foredragsholder fra Trygg Trafikk. Knappe mistet datteren Oda Aurora, som gikk på Elvis, i en tragisk russebilulykke. I etterkant har hun engasjert seg i Trygg Trafikk for å være med på å forebyggende arbeid. Hun sa at hun håper ungdommene er bevisste på ansvaret man har når man sitter bak rattet.  

Kriminalitet og rusmisbruk

Blant foredragsholderne var også to gjester med ei kriminell fortid preget av rusmisbruk. Stig Morten Seierstad og Sebastian Stakset delte historier og opplevelser fra egne liv, og snakket til russen om valg og konsekvenser. Dette engasjerte og traff publikum. Sebastian Stakset, også kjent som Sebbe Staxx, framførte i tillegg låten «Blöder från själen».  

Man får en helt annen opplevelse av foredraget når man får et så ærlig innblikk fra innsiden av et kriminelt rusmiljø. Gjennom å dele egne opplevelser og erfaringer, skapte foredragsholderne en forståelse av at hver og én er ansvarlig for egne valg de tar i livet. (Elvisrussen 2023)

Russestyret var veldig fornøyd med dagen, og håper russekullet tar med seg disse viktige historiene inn i russefeiringen.  

Rød russelue - Klikk for stort bildeRusselue Jon-Eirik Faksvaag