Finn din vei

Finn din vei er et fylkeskommunalt alternativ til ungdom med rett til videregående opplæring som ikke er i skole eller arbeid.

Hva er Finn din vei?

  • veiledning
  • praktisk arbeid
  • øvelse i samarbeid
  • felles måltider
  • fysisk aktivitet
  • enkel opplæring

På Finn din vei jobber du med motivasjon og mestring, du deltar i praktisk arbeid og eventuelt utprøving i bedrift. Du får tilbud om fysisk aktivitet, turer og felles måltider.

I tillegg får du tilbud om opplæring i lesing, regning, skriving og IKT, eller i andre fag dersom du ønsker det. På Finn din vei får du også mulighet til å utarbeide din egen plan for fremtidig utdanning og arbeid.

Hvem er Finn din vei for?

  • for deg som har ungdomsrett og er mellom 15 og 21 år
  • for deg som ikke går på skole eller har jobb
  • for deg som vil bli noe, men som er usikker på veien

Finn din vei er et tilbud fem dager i uka som følger ordinær skolerute og har faste start- og sluttider. "Finn din vei" er noe helt annet enn et ordinært skoletilbud, og du bruker derfor ikke av retten til videregående opplæring.

Det er Oppfølgingstjenesten som har ansvar for inntaket i samarbeid med skolen. 

Kontaktperson

Dersom Finn din vei høres interessant ut, eller du vil vite mer, så ta kontakt med OT-veileder Dag Einar Storlykken, som har kontor i skolens E-fløy.