Oppfølgingstjenesten (OT)

Er du uten jobb eller skoleplass? Står du i fare for å avbryte opplæringen? OT har kontor i skolens E-fløy, og vil gjerne hjelpe deg.

Skolens OT-rådgiver

Dag Einar - Klikk for stort bilde

Dag Einar Storlykken

Telefon: 48 05 94 99

E-post: dagsto@innlandetfylke.no

Kontortid

Daglig kl. 7.30 - 14.00 (er vanligvis tilgjengelig for avtaler til kl. 15.00)

OT er for deg som

  • ikke har søkt eller tatt imot opplæringsplass
  • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
  • står i fare for å avbryte opplæringen eller heve lærekontrakten
  • har tapt opplæringsretten som følge av at fylkeskommunen har fattet vedtak om bortvisning for resten av skoleåret på grunn av alvorlig reglementsbrudd
  • har tapt opplæringsretten som følge av at fylkeskommunen har fattet vedtak om heving av lærekontrakten fordi lærlingen i alvorlig grad har forsømt sine plikter

Hjelper deg å fullføre

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring (ungdom under 21 år), og er behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring eller arbeid. Opplæringen og tiltakene skal så langt som mulig føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse innenfor videregående opplæring.

Oppfølgingstjenesten samarbeider med kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser, som også har ansvar for ungdom.

Oppfølgingstjenesten skal samtidig være tilgjengelig i avklaringsmøter når ungdom står i fare for å avbryte opplæringen. 

Les mer om OT på vilbli.no