Rådgivningstjenesten

Rådgiverne har kontor i H-fløyens andre etasje. Her får du hjelp både med utdannings- og yrkesvalg og andre spørsmål knyttet skolehverdagen.

Rådgiverne jobber tett med skolens ledelse, lærere, skolehelsetjenesten, PPT og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Det er fire rådgivere som har fordelt ansvaret for skolens klasser mellom seg:

Egil - Klikk for stort bilde

Egil Salvesen
 

Ansvar: Vg1 Studiespesialisering, Vg1, Vg2 og Vg3 Idrettsfag, IB1 og IB2, Vg1 og Vg2 Bygg- og anleggsteknikk, Vg1 og Vg2 Teknikk og industriell produksjon, Vg1 og Vg2 Elektrofag, Vg1 Kunst, design og arkitektur

Telefon: 469 67 153

E-post: egisal@innlandetfylke.no

Helen - Klikk for stort bilde

Helen Christiansen

 

Ansvar: Vg2 Studiespesialisering, Vg2 Kunst, design og arkitektur, Vg1 og Vg2 Salg, service og reiseliv, Vg1, Vg2 og Vg3 4S Salg, service og reiseliv med studiekompetanse, Tilrettelagt avdeling

Telefon: 920 19 058

E-post: helchr@innlandetfylke.no

Sissel - Klikk for stort bilde

Sissel Paulsen Sundeng
 

Ansvar: Vg1, Vg2 og Vg3 Helse- og oppvekstfag, Vg3 Påbygging, Vg3 Studiespesialisering, Vg3 Kunst, design og arkitektur

Telefon: 408 44 971

E-post: sissun@innlandetfylke.no

Marthe - Klikk for stort bilde

 Marte Siksjø Steigen

 

Ansvar: Kombinasjonsklasse, Finn Din Vei

Telefon: 926 51 194

E-post: matste@innlandetfylke.no

Du kan sende melding i Teams hvis rådgiver ikke er på kontoret.