Parkering

  • Se hovedskilt ved innkjøring og følg skilting på skolens område.
  • Alle som parkerer må ha parkingsoblat.
  • Du får parkeringsoblat og informasjon i resepsjonen.

Elever

Elevene henvender seg i skolens resepsjon for å få parkeringsoblat. Det gis ut kun 1 oblat per elev. Elevers parkeringsoblat er merket med skoleåret og fornyes hvert år. Det er bare elever med førerkort som kan få parkeringsoblat, og førerkort må vises som legitimasjon i resepsjonen ved utlevering.

Elevenes parkeringsplasser er på skolens sørside og på deler av parkeringsplassen mot kirken (se skilting).

Ved behov kan elever få dagsparkeringsoblat i resepsjonen, som skal være stemplet og ha påført dato.

Ansatte

Skolens ansatte har egen reservert parkeringsplass (se skilting). Utenfor skolens område gjelder kommunens parkeringsbestemmelser. 

De gamle parkeringsoblatene for ansatte er gyldige ut 2020. Det er ankommet nye oblater som gjelder 2021-2023. Disse kan, etter avtale med Elverum kommune, også benyttes i 2020. Oblatene hentes i resepsjonen.  

Ved behov kan ansatte få dagsparkeringsoblat i resepsjonen, som skal være stemplet og ha påført dato.

Besøkende

Besøkende må hente parkeringsoblat i resepsjonen, og oblatene må være stemplet og ha dato for å være gyldig.

Benytt oppmerkede plasser for besøkende. Hvis det er fullt, kan besøkende parkere på ansattområdet. 

Handikappede

Det er egne oppmerkede HC-plasser for handikappede med gyldig og synlig parkeringsoblat.

Ladestasjoner

Parkering ved ladestasjoner skal kun benyttes ved lading. Ladestasjonene er kun for besøkende og ansatte.

Du må betale for å stå på ladestasjon. Kontakt resepsjonen for ladebrikke.

Husk 

  • Sjekk alltid skiltingen når du parkerer, og sørg for at parkeringsoblatet ditt er synlig i bilen. 
  • Du får bot hvis du ikke følger reglene for parkering. 
  • Eventuelle klager på feilaktige bøter må rettes til de som utfører oppdraget for skolen. Klageadresse/telefonnummer står på forelegget.

Parkeringsoversikt Elverum videregående skole

Parkeringsoversikt Elverum videregående skole - Klikk for stort bildeParkeringsoversikt Elverum videregående skole

Til toppen