Parkering

  • Se hovedskilt ved innkjøring og følg skilting på skolens område.
  • Alle som parkerer må ha parkingsoblat.
  • Du får parkeringsoblat og informasjon i resepsjonen.

Elever

Elevene henvender seg i skolens resepsjon for å få parkeringsoblat. Det gis ut kun 1 oblat per elev. Elevers parkeringsoblat er merket med skoleåret og fornyes hvert år. Det er bare elever med førerkort som kan få parkeringsoblat, og førerkort må vises som legitimasjon i resepsjonen ved utlevering.

Elevenes parkeringsplasser er på skolens sørside og på deler av parkeringsplassen mot kirken (se skilting).

Ved behov kan elever få dagsparkeringsoblat i resepsjonen, som skal være stemplet og ha påført dato.

Ansatte

Skolens ansatte har egen reservert parkeringsplass (se skilting). Utenfor skolens område gjelder kommunens parkeringsbestemmelser. 

Ved behov kan ansatte få dagsparkeringsoblat i resepsjonen, som skal være stemplet og ha påført dato.

Besøkende

Besøkende må hente parkeringsoblat i resepsjonen, og oblatene må være stemplet og ha dato for å være gyldig.

Benytt oppmerkede plasser for besøkende. Hvis det er fullt, kan besøkende parkere på ansattområdet. 

Handikappede

Det er egne oppmerkede HC-plasser for handikappede med gyldig og synlig parkeringsoblat.

Ladestasjoner

Parkering ved ladestasjoner skal kun benyttes ved lading. Ladestasjonene er kun for besøkende og ansatte.

For å lade, kan du skanne QR-kode på ladepunktet og følge instruksjoner. Da vil du få faktura en gang per måned. Du kan eventuelt registrere deg som fast bruker hos PlugPay.

Husk 

  • Sjekk alltid skiltingen når du parkerer, og sørg for at parkeringsoblatet ditt er synlig i bilen. 
  • Du får bot hvis du ikke følger reglene for parkering. 
  • Eventuelle klager på feilaktige bøter må rettes til de som utfører oppdraget for skolen. Klageadresse/telefonnummer står på forelegget.

Parkeringsoversikt Elverum videregående skole

Parkeringsoversikt - Klikk for stort bildeParkeringsoversikt