Fravær

Elever vil normalt ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved udokumentert fravær i mer enn 10 % av timene i hvert enkelt fag.

Unntak fra fraværsreglene forlenges ut september

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut september 2021.

Elever skal ikke møte på skolen når de har påvist covid-19, er i karantene eller har milde luftveissymptomer eller sykdomsfølelse. 

Elever under 18 år skal levere bekreftelse fra en foresatt, mens elever over 18 år kan levere egenmelding.

Skjema for egenmelding

Hva regnes som fravær av helsegrunner?

  • alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse
  • fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom
  • enkelttimer/timefravær som gjelder time hos psykolog, kiropraktor eller lignende

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fraværet:

  • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
  • unntas fraværsgrensen

Plikt til å møte opp og delta i undervisningen

1. august 2016 ble det innført ny fraværsgrense i den videregående skolen.

Hensikten med innføring av fraværsgrensen er å motivere til innsats og forhindre skulk. Når du har takket ja til en skoleplass i videregående skole, har du plikt til å møte opp og delta i undervisningen.

Udokumentert fravær

Du vil normalt ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved udokumentert fravær i mer enn 10 % av timene i hvert enkelt fag. Dette er uavhengig av om faglærer har vurderingsgrunnlag eller ikke.

Etter særlig skjønn kan imidlertid rektor godta udokumentert fravær opp til 15 %. Denne unntaksbestemmelsen er snever, men skal ivareta deg som elev hvis du er i en vanskelig livssituasjon.

Dokumentert fravær

Dersom du kan dokumentere fravær som sykdom, velferdsgrunner, tannlegetime, arbeid som tillitsvalgt og annet nevnt i forskrift til opplæringsloven, gir det fratrekk fra regelen. Dokumentasjon må følge fraværssøknaden.

Noe av trafikkopplæringen regnes som dokumentert fravær

Fra 1. august 2019 er det vedtatt at deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensen. Det gjelder de obligatoriske delene av kjøreopplæringen som det er vanskeligst å kombinere med skolehverdagen. Dokumentasjon må følge fraværssøknaden.

Det er ikke gjort unntak for teoretisk og praktisk førerprøve.

Kjøreopplæring som regnes som dokumentert fravær:

  • sikkerhetskurs på bane (4 timer)
  • del 2 og 3 av sikkerhetskurs på veg (5 timer kjøring på landeveg og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø).

Unntaket er tatt inn i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven § 3-3.

Spørsmål og svar rundt reglementet

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en detaljert informasjonsside om spørsmål og svar rundt fraværsreglementet: 

Utdanningsdirektoratets informasjon om fraværsgrensen

På Utdanningsdirektoratets side kan du også finne "ofte stilte spørsmål og svar":

Ofte stilte spørsmål og svar om fravær

Alt fravær skal føres

Alt fravær skal registreres. Blir dette for stort har ikke faglærer vurderingsgrunnlag for å sette karakter – uansett grunn til fraværet.

Fraværsgrensen på 10 % gjelder timefravær i enkeltfag, ikke det totale fraværet.

Konsekvensen av manglende vurdering eller standpunktkarakter er at eleven ikke automatisk vil være kvalifisert for å fortsette til neste videregående nivå.

Skolen skal informere om fraværsgrensen, og gi varsel når det kan være fare for å ikke få karakter.

Til toppen