Rektors hilsen

Vi legger vekt på at elevene skal følges tett opp, oppleve faglig mestring og utvikling. Vi arbeider for at elevene skal få realisert sitt potensial.

Rektor Einar Moan - Klikk for stort bilde

Gode muligheter

Som elev ved Elverum vgs får du muligheten til å velge mellom flere spennende utdanningstilbud. Vi har både studiespesialiserende og yrkesfaglige studieprogram. Disse kan du lese mer om under skolens utdanningstilbud. 

Skolen er nylig totalrenovert og fremstår som moderne med godt og tidsriktig utstyr.

Trivsel og læring

Skolen vår skal være godt sted å være for elevene. Hos oss skal alle oppleve at de er en del av inkluderende fellesskap. Trygt miljø og trivsel på skolen er med på å gi et viktig grunnlag for å oppleve en optimal læringshverdag. 

Vi legger vekt på at elevene følges tett opp, skal oppleve mestring og utvikling. Skolen arbeider med kvalitet i alle ledd for å realisere elevenes potensial. Det overordnede målet er å gi alle elever et best mulig utgangspunkt etter endt skolegang her hos oss.

For våre elever skal skolen være det viktigste arbeidsstedet. Alle ansatte vil gjøre sitt beste for at tiden her skal bli så god og lærerik som mulig.

Til deg som elev fra meg som rektor

Tenk nøye over hva akkurat du ønsker å lære mer om. Ta egne selvstendige valg, det er du som skal trives med det du velger å gjøre, ikke dine foreldre og heller ikke dine venner. Mitt håp er at du som elev har en grunnleggende tro på deg sjøl. Lettere sagt enn gjort? Tenk litt på det innimellom. Prøve å hive deg ut på dypt vann! Hvis du skulle feile, må du huske at det gjerne er av feil du lærer mest av og høster de beste erfaringene fra.

Det er spesielt fire viktige kompetanser du skal få utvikle hos oss:

  • Fagspesifikk kompetanse
  • Kompetanse i å lære
  • Kommunisere, samhandle og delta i ulike sosiale felleskap 
  • Å utforske å skape

Disse kompetansene kan være med på å ruste deg bedre for opp- og nedturer, og gjøre deg i stand til å mestre fremtidens samfunn..

Velkommen til ELVIS!

Einar Moan,
rektor