4S Salg, service og reiseliv med studiekompetanse

I nært samarbeid med lokalt næringsliv kan Elverum videregående skole tilby et unikt opplæringstilbud i Innlandet.

Salg, service og reiseliv med studiekompetanse er et fireårig løp, som gir store valgmuligheter, både underveis i utdanningen og etterpå.

Opplæringen kombinerer teori og praksis på en motiverende og lærerik måte, som vil gjøre deg attraktiv i arbeidsmarkedet.

Hvem passer 4S for?

For å lykkes som elev på 4S, må du være motivert for å gjøre en innsats både skolefaglig og ute i arbeidslivet samtidig. Tilbudet er åpent for elever fra hele Innlandet.

3-i-1

Opplæringen kan gi deg tre viktige fordeler på vei mot videre utdanning og arbeid:

  • Studiekompetanse
  • Fagbrev
  • Arbeidslivserfaring

Teori og praksis

4S legger opp til en annerledes hverdag, hvor vi kombinerer utdanning på skolen og praksis/læretid ute i arbeidslivet. Du er både elev og lærling samtidig, og får lønn allerede fra andre halvår på Vg1.

Teori og praksis
År Dager i skole Dager i bedrift/lære
Vg1 4 1
Vg2 3 2
Vg3 3 2
Vg4 0 5

Fagbrev

Ut fra dine interesser velger du mellom:

  • Reiselivsfaget
  • Salgsfaget

Slik søker du