Foreldremøter

Skolen inviterer til foreldremøter i forbindelse med oppstart av nytt skoleår.

Velkommen til skolestart!

Mandag 21. august 2023 ønsker vi alle elever velkommen til nytt skoleår.

Påbyggingsklassene neste skoleår

Det blir en ny ordning fra høsten 2023.

Klage på karakter

Du har rett til å klage på eksamen og karakterer. Fristen for å klage er 10 dager.

Avslutningsfest for Vg3 ST og Påbygg

Elever, foresatte og lærere inviteres til skolen torsdag 15. juni kl. 18.

Avslutningsfest for Vg2 YF og Vg3 YF

Elever, foresatte og lærere inviteres til skolen mandag 12. juni kl. 18.

Til landsfinalen i engelsk

Sara Shirin og Rozalia har kvalifisert seg til NM.

Pre-IB starter skoledagen senere neste skoleår

Elvis vil prøve ut en alternativ timeplan for denne klassen med oppstart 45 minutter senere enn resten av skolen.

Elvis - et springbrett til verden

Mange av avgangselevene på skolen har valgt en akademisk karriere videre i Europa og andre steder etter Elvis.

Til International Model European Parliament

Oliver og Sara skal representere Elvis i Brussel 4.-11. februar.