Yrkesfagkoordinator

Du finner skolens yrkesfagkoordinator i andre etasje i H-fløy, i nærheten av rådgiverne og resepsjonen.

Yrkesfagkoordinatorens oppgaver

  • bistår elevene i prosessen fra elev til lærling
  • organiserer alternativt Vg3
  • hjelper til med å sette ungdommer i kontakt med bedrifter, opplæringskontor og andre
  • organiserer aktiviteter rettet mot elever på yrkesfag, særlig skolekonkurranser, fagdag om lærlingeordningen og fagbrevutdeling
  • samarbeider med andre skoler i fylket om lærlinger

Kontakt

Eldri - Klikk for stort bilde

Eldri Svisdal

Telefon: 992 36 351

E-post: eldsvi@innlandetfylke.no