Informasjon om matematikkfagene

Det kan være vanskelig å vite hva de forskjellige matematikkfag-valgene betyr for deg. Vi har forsøkt å lage en oversikt, slik at valget kan bli noe enklere.

T- eller P-matte? 

Når du begynner på videregående, må du velge mellom to forskjellige matematikkstudier det første året; P-matte eller T-matte.

P står for «praktisk», det vil si at du får undervisning i praktisk matematikk. Dette kan ses på som en fordypning av det du har lært på ungdomsskolen. Du lærer å løse matematikkoppgaver som tar utgangspunkt i praktiske situasjoner fra dagliglivet. Du lærer om tall og algebra, geometri, statistikk, sannsynlighet, funksjoner og økonomi. Praktisk matematikk passer for deg som vet at du ikke ønsker å fordype deg i matematikk eller ta realfag senere.

T står for «teoretisk», det vil si at du får undervisning i teoretisk matematikk, og her er det mye du ikke har vært borti før, selv om temaene er stort sett de samme. Du fordyper deg i temaene tall og algebra, likninger, funksjoner og trigonometri.

Du bør velge teoretisk matematikk i Vg1 dersom du skal studere realfag i 2. og 3. klasse, og/eller dersom du planlegger å velge R-matematikk eller S-matematikk (se mer informasjon nedenfor).

Hvilken matematikk velger du i Vg2 og Vg3?

Første året velger du altså mellom T-matte eller P-matte. I andre klasse kan du velge om du vil gå videre med 2P eller et av programfagene S- og R-matte. S-en står for samfunnsfaglig og R-en står for realfaglig.

Fordelen hvis du tar S- eller R-matte fra Vg2 er at du da kan komme inn på mange studier på universiteter/høgskoler som har matte som opptakskrav. For eksempel medisin-, veterinær- og tannlegestudier krever S1+S2 eller R1. Flere og flere realfag på universitetene krever R1+R2.

Hvis du ikke har tenkt å studere realfag videre, holder det med 1P i Vg1, 2P i Vg2 og ingen matte i Vg3.

Klikk for stort bilde

Til toppen