Informasjon på norsk

Elverum vgs tilbyr et forberedende år (Elverum pre-IB) etterfulgt av det toårige internasjonalt anerkjente diplomprogrammet.

Programmet skal utvikle elevenes kunnskaper både i bredden og dybden. Vi ønsker at våre elever skal utfolde seg fysisk og emosjonelt, trene evnen til kritisk tenking og være i stand til å ta etisk forsvarlige beslutninger.

Vår visjon er: Kvalitet i læring, kvalitet i livet
 

Klassebilde foran museumstrappa - Klikk for stort bildeIB2 in front of The British Museum Raymond Jannetta

Pre-IB

Elevene i pre-IB følger læreplanene for Vg1 studiespesialisering, med særlig fokus på å utvikle engelskkunnskaper og relevante ferdigheter for å fortsette på Diploma Programme.

Toårig diplom-program (IBDP)

Elever som fullfører IBDP følger seks fag over to år, i tillegg til det som kalles "the core" (kjerneelementer). "The core" omfatter TOK (teori om kunnskap), extended essay og CAS (kreativitet, aktivitet, service).

Gjennom kjerneelementene reflekterer elevene over kunnskapens natur, fullfører uavhengig forskning og gjennomfører et prosjekt som ofte involverer samfunnstjeneste.

Elevmedvirkning

Høy grad av elevmedvirkning påvirker læring positivt, både i og utenfor klasserommet. IBs formål er gjennom økt kunnskap å skape en bedre verden.

Skolens oppfordring til IB-elevene er: Engasjer deg lokalt! Tenk globalt!