Om Elverum vgs

Elverum videregående skole er en moderne og flott skole. Skolen er totalrenovert og sto ferdig høsten 2019. Vi har ca. 1150 elever og 185 ansatte.

Vårt fagtilbud

Skolen har et bredt fagtilbud.

Vi har seks ulike yrkesfaglige retninger:

Innen studieforberedende utdanningsprogram tilbyr vi

Andre tilbud er

MOT

På Elverum videregående skole vil vi at elevene skal føle seg trygge og motiverte. Sammen skal vi lykkes med de målene vi setter for skolen og den enkelte elev.

Vi er opptatt av tett elevoppfølging, systematisk jobbing med vurdering for læring på alle nivåer, gode fagmiljøer, og et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er under stadig utvikling, og har dyktige og engasjerte elever og ansatte.

Skolen jobber med livsmestringsprogrammet MOT.

Til toppen