Om Elverum vgs

Elverum videregående skole er totalrenovert og sto ferdig høsten 2019. Vi har ca. 1150 elever og 185 ansatte.

Vårt fagtilbud

Skolen har et bredt fagtilbud. Vi har seks ulike yrkesfaglige retninger: Elektro og datateknologi (EL), Bygg- og anleggsteknikk (BA), Teknologi- og industrifag (TIP), Salg, service og reiseliv (SSR) og Helse - og oppvekstfag (HO).

Innen studieforberedende utdanningsprogram tilbyr vi, i tillegg til vanlig studiespesialisering, Idrettsfag, Kunst, design og arkitektur (KDA) og Service og samferdsel med studiekompetanse (4S).

Elverum videregående skole har også, som eneste skole i Hedmark, en internasjonal linje (IB).

Dessuten har vi to påbyggsklasser (PB), en stor tilrettelagt avdeling (TLA), Senter for voksnes læring og et alternativt opplæringstilbud gjennom "Finn din vei". Fra høsten 2019 samarbeider vi også med Elverum kommune om en kombinasjonsklasse, som er grunnskoleopplæring for elever som har bodd kort tid i Norge.

MOT

På Elverum videregående skole er alle ansatte opptatt av at alle elevene skal føle seg trygge og motiverte. Sammen skal vi lykkes med de målene vi setter for skolen og den enkelte elev. Derfor er vi opptatt av tett elevoppfølging, systematisk jobbing med vurdering for læring på alle nivåer, gode fagmiljøer, og et trygt og godt læringsmiljø. Skolen er under stadig utvikling, og har dyktige og engasjerte elever og ansatte.

Skolen jobber med livsmestringsprogrammet MOT.

Til toppen